การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุนในตลาดหุ้น

การประยุกต์หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุนในตลาดหุ้น

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมอบให้กับคนไทยไว้ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและยังสามารถประยุกต์ได้กับเรื่องของการลงทุนด้วย เรามาดูกันว่าจะมีประเด็นใดบ้าง ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้

หลักเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยหลักการว่า 3 ห่วงและ 2 เงื่อนไข 3 ห่วง หมายถึง การมีความพอประมาณ การมีเหตุมีผลในการคิดและทำสิ่งต่าง ๆ และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ส่วน 2 เงื่อนไข หมายถึง การมีความรู้คู่กับคุณธรรม ต้องควบคุมอย่างสมดุลซึ่งกันและกัน

การลงทุนกับเศรษฐกิจพอเพียง

การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการลงทุน เช่น การเล่นหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากประเทศเราเคยผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาหลายครั้ง โดยเฉพาะช่วงเหตุการณ์ต้มยำกุ้งในปี 2540 หากเราไม่มีความพอประมาณในการลงทุนก็จะเกิดการทุ่มเทมากเกินตัว หรือไม่เผื่อเหลือเผื่อขาดในการลงทุน จึงมีความเสี่ยงสูงมากหากลงทุนด้วยความโลภที่ต้องการให้ได้รับผลตอบแทนสูง อันจะเสี่ยงต่อการล้มละลายหรือเป็นหนี้สินต่อเนื่องอีกหลายปี

การคำนึงถึงความพอประมาณสำคัญพอ ๆ กับแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ลงทุน ต้องเป็นเงินเย็นหรือเงินที่เป็นส่วนเหลือจากการเก็บออมที่ต้องการทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าการฝากไว้ในธนาคารหรือลงทุนรูปแบบอื่น ๆ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ควรมีความรู้ในการศึกษาระบบบัญชีของบริษัท เพื่อเลือกหุ้นที่มีคุณภาพดีจากคุณสมบัติพื้นฐาน รวมถึงต้องศึกษาด้านคุณธรรมของผู้บริหารองค์กรด้วย จึงจะทำให้ได้รับผลตอบแทนตามต้องการและหากหุ้นมีราคาตกต่ำลงในภาวะเศรษฐกิจผันผวน ก็จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก

การซื้อหรือขายหุ้นทุกครั้ง ควรมีเหตุผลเสมอ ต้องไม่เชื่อในกระแสข่าวต่าง ๆ เช่น ทางโทรทัศน์ ไลน์ อินเทอร์เน็ต หรือการบอกต่อที่เรียกว่าเป็นคนวงใน เนื่องจากมีทั้งข่าวจริงและข่าวลวง อันอาจทำให้ทิศทางการลงทุนของคุณไม่เป็นไปตามเป้าหมายด้วย

การซื้อหุ้นใด ๆ ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของตัวคุณเองในการลงทุน เช่น ต้องการให้เงินมีค่าตอบแทนเป็นดอกเบี้ย หรือเงินปันผลที่มั่นคงในระยะยาว ก็ควรที่จะเลือกหุ้นจากพื้นฐานหรือที่เรียกว่าการเล่นหุ้นแนว VI (Value Investor) แต่ถ้าต้องการเพิ่มโอกาสในการได้รับค่าตอบแทนแบบเร่งด่วนในช่วง 1 วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ ก็ต้องเล่นหุ้นแบบรายวันหรือรายสัปดาห์ โดยต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์และศึกษาวิธีการทางเทคนิคให้ละเอียดรอบคอบ

จะเห็นได้ว่า หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสิ่งที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเรื่องทั้งชีวิตและการทำงาน รวมถึงเรื่องของการลงทุนอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงด้วย เราหวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเข้าใจแนวทางการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการลงทุนที่ดียิ่งขึ้น

การลงทุนกับเศรษฐกิจพอเพียง