เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้กับคนออมเงินยากได้อย่างไร ?

เศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์ใช้กับคนออมเงินยากได้อย่างไร

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับคนที่อยากเก็บออมเงินแต่พยายามเท่าไรก็ไม่เคยเก็บเงินได้สักที เราลองนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการออมเงินแบบทางสายกลาง เก็บเงินแบบพอประมาณไม่มากเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและกระทบต่อคุณภาพชีวิต

ออมเงินแบบพอประมาณหมายถึงอะไร

ไม่ว่าจะมีเงินใช้จ่ายมากหรือน้อย การตัดสินใจออมเงินต้องพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นก่อน เรื่องสัพเพเหระที่ไม่จำเป็นแต่คาดว่าอาจต้องใช้จ่ายออกไปบ้าง เหลือจากนั้นจึงเป็นเงินเก็บออมที่พอเหมาะ ใช้จ่ายอย่างประหยัดและเก็บออมเงินอย่างสมดุลโดยไม่เป็นการเบียดเบียนตนเอง จึงถือว่าถูกหลักเศรษฐกิจพอเพียง

วิธีตัดเงินโอนเข้าบัญชีอัตโนมัติ

การหักเงินเก็บอัตโนมัติเป็นเคล็ดลับการวางแผนการเงินและสร้างวินัยรักการออมที่ง่ายที่สุด ก่อนอื่นจะต้องคำนวณจำนวนเงินออมที่เหมาะสม วางแผนการเงินของตัวเองดี ๆ แบ่งสัดส่วนการออมประมาณ 10% ของจำนวนเงินเดือน ลองคำนวณก่อนว่าตนเองมีเงินเดือนเท่าไรนำมาหักลบกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ถ้ามีค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนสูงมาก ไม่ต้องอดทนประหยัดมากเกินไป อาจปรับลดสัดส่วนการออมลงเหลือ 5% ของเงินเดือน จะมีเงินใช้ยามฉุกเฉินหรือเก็บไว้ใช้ตอนเกษียณ

เก็บแบงก์ย่อยและเหรียญ

เมื่อได้รับเงินทอนมาให้แยกเก็บเงินเหรียญและแบงก์ย่อยโดยเฉพาะ เก็บใส่กระปุกไว้นำไปซ่อนในที่ลับตา อดใจไม่ดูว่ามีเงินเก็บอยู่เท่าไรแล้ว ทำให้ยากที่จะหยิบเงินส่วนนี้ออกมาจับจ่ายใช้สอย เกิดเป็นวินัยในการออมเงินอย่างจริงจัง สามารถนำเงินออกมาใช้จ่ายเมื่อยามจำเป็น ทางที่ดีควรมีเป้าหมายว่าจะนำเงินเก็บกระปุกนี้ไปใช้ทำอะไร เช่น นำมาจ่ายค่าเช่าบ้านทุกสิ้นเดือน เพื่อให้มีแรงจูงใจให้เก็บออมเงินได้มากขึ้น สามารถนำไปใช้เป็นเงินออมสมทบแผนการซื้ออื่น ๆ ได้ด้วย

เก็บเงินเหลือใช้ในแต่ละวัน

การตั้งงบประมาณใช้จ่ายในแต่ละเดือนทำให้รู้รายรับและรายจ่ายหลัก คำนวณเงินเฉลี่ยที่ต้องใช้ในแต่ละวัน ครอบคลุมค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าใช้จ่ายจิปาถะ พยายามใช้จ่ายเงินส่วนนี้อย่างประหยัดแต่ไม่ต้องรัดเข็มขัดจนตึงเกินไป เหลือเงินติดกระเป๋าเท่าไรค่อยนำมาเก็บออมในบัญชี ต้องวางแผนเก็บเงินอย่างเป็นระบบก่อนจึงจะแยกได้ชัดเจนว่าเงินส่วนนี้แตกต่างจากเงินแบงก์และเหรียญที่หยอดลงในกระปุก

ลงทุนให้เงินออมงอกเงย

การเก็บเงินไปเรื่อย ๆ ทุกวันนี้เหมือนนำเงินไปจมอยู่เฉย ๆ เพราะธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยให้มากเท่าไร แนะนำให้นำเงินออมไปต่อยอดในด้านการลงทุนได้ โดยแบ่งเงินออมบางส่วนไปลงทุนในรูปของสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ำต่าง ๆ ที่จ่ายผลตอบแทนมากกว่าเก็บไว้ในธนาคารอย่างเดียว

ลองนำเทคนิคการออมเงินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ช่วยให้เก็บเงินได้ง่าย ๆ พร้อมกับสร้างวินัยในการออมเงินอย่างสม่ำเสมอ ถึงเงินน้อยก็นำไปลงทุนต่อยอดลงทุนเงินออมให้งอกเงยในภายหลัง