ความคิดพอเพียง กับความเป็นอยู่ยุคเทคโนโลยี 2022 นี้

พอเพียง 2022

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่คนไทยเอาไว้ ซึ่งมีองค์ประกอบอยู่ 3 อย่าง ที่สำคัญคือ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข คือ คำว่า 3 ห่วง คือ มีความพอประมาณ มีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกัน ส่วนอีก 2 เงื่อนไขก็หมายถึงมีทั้งด้านความรู้และคุณธรรม หลักการนี้สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราโดยเฉพาะในช่วง covid ได้เป็นอย่างดี ดังนี้

คิดก่อนซื้อสินค้าทุกชนิด

ปัจจุบันมีเทคนิคการตลาดมากมายที่นำเสนอสินค้าอย่างน่าสนใจ ทั้งเสื้อผ้า อาหารเสริม โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ ฯลฯ คนจำนวนไม่น้อยเมื่อเห็นโฆษณาสินค้าใด ๆ ก็อยากจะได้ของสิ่งใหม่ ๆ ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อม มีรูปลักษณ์ที่สวยงามมากกว่ามาใช้ในทันที แต่ในช่วง covid ที่ต้องบริหารการเงินให้ดี ก็ต้องพิจารณาในเรื่องของเหตุผลก่อนที่จะตัดสินใจซื้อสิ่งของเหล่านี้ให้มากขึ้น หากไม่จำเป็นก็ไม่ควรซื้อใหม่ หรือรอซื้อเมื่อสิ่งของเดิมนั้นหมดอายุการใช้งานหรือพังจนไม่สามารถซ่อมแซมได้จะดีกว่า

ทำตารางบัญชีค่าใช้จ่าย

บัญชีการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญ หลายคนไม่เคยจดบันทึกว่ามีรายรับในแต่ละวันกี่บาทและมีรายจ่ายไปกับเรื่องใดบ้าง ทำให้เกิดปัญหาภาระหนี้สินในครัวเรือน จนเกิดการกู้ยืมเงินในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งจากสถาบันการเงินที่มีดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ต่อปี จนถึงการกู้เงินจากบุคคลทั่วไปที่คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันหรือแก๊งเงินกู้ ซึ่งหากไม่สามารถชำระได้ก็จะมีอันตรายแก่ตนเองและครอบครัวได้ตามที่เห็นเป็นข่าวมากมาย ดังนั้นการทำบัญชีค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจะทำให้ประเมินตัวเองได้ดีขึ้นว่า ควรลดค่าใช้จ่ายในด้านใดเพื่อให้อยู่รอดในช่วง covid และมีแรงบันดาลใจในการหารายได้เพิ่มให้แก่ตัวเองและครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นด้วย

ทำอาหารกินเองบ้าง

การซื้อสินค้ารับประทานการซื้ออาหารนั้นเป็นเรื่องที่ช่วยประหยัดเวลา และทำให้ได้ลิ้มรสอาหารแปลกใหม่เปลี่ยนบรรยากาศให้ผ่อนคลาย แต่ในช่วง covid ที่เรามีเวลาอยู่ที่บ้านมากขึ้น ก็ควรเรียนรู้การทำอาหารด้วยตัวเอง ไปจ่ายตลาดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งขายราคาถูก แล้วนำมาปรุงอาหารสำหรับแบ่งรับประทานหลายมื้อ จะทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองดีขึ้นและควบคุมค่าใช้จ่ายได้มากกว่าเดิมด้วย

ลงทุนอย่างมีสติ

ช่องทางการลงทุนในปัจจุบันมีหลากหลายมากยิ่งขึ้น เช่น ด้านอสังหาริมทรัพย์ หุ้น อนุพันธ์ รวมถึง bitcoin ที่เป็นการลงทุนที่กำลังได้รับความนิยมอย่างยิ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ การจะลงทุนในสิ่งใด ควรจะศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งไม่ควรมองแต่เห็นส่วนที่จะได้ประโยชน์เท่านั้น ต้องพิจารณาด้านของความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย จึงจะทำให้มีโอกาสอยู่รอดในตลาดทุนเหล่านี้ได้

เพราะนี่ไม่ใช่เรื่องของเกษตรกรหรือคนยากจน แต่เป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทั้งการกินอยู่ การจับจ่ายใช้สอย การลงทุน ฯลฯ เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านได้มองมุมในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น