ดูแลการเงินอย่างไรให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศาสตร์ที่สามารถนำมาใช้ได้กับหลายๆเรื่อง โดยการดูแลบริหารจัดการการเงินของตัวเองและคนในครอบครัว คุณก็สามารถประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน หากต้องการเพิ่ม เงินออม ลดค่าใช้จ่าย มีเงินเก็บมากขึ้นในระยะยาว เราขอแนะนำให้อ่านบทความนี้จนจบ เพื่อความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้

1.มีความพอประมาณ

การเก็บออมเงินโดยยึดหลักความพอประมาณสำคัญมาก เพราะจะทำให้คุณควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดี ไม่เก็บออมน้อยเกินไป เพราะจะทำให้คุณพลาดโอกาสในการลงทุนและเพิ่มมูลค่าของเงินเก็บ แต่ก็ไม่ออมมากเกินไปจนทำให้คุณอยู่อย่างไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตประจำวัน การออมเงินอยู่บนหลักของทางสายกลางหรือหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้คุณหาจุดสมดุลที่เหมาะสมกับตัวเองได้ในระยะยาว

2.มีเหตุผลในการใช้เงิน

การทำสมุดไดอารี่บันทึกรายรับรายจ่ายเป็นอีกส่วนหนึ่งที่คุณจะสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ได้ คุณสามารถตอบตัวเองได้ว่าสิ่งใดที่ควรซื้อและไม่ควรซื้อ เช่น เสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรืออุปกรณ์แต่งบ้าน หากหมดอายุการใช้งานก็สมควรแก่การซื้อ แต่หากซื้อเพราะตามแฟชั่นหรือเพราะว่ามีการออกคอลเลกชั่นใหม่ ก็ดูเป็นการสิ้นเปลืองเกินไป ถ้าคุณสามารถใช้หลักเหตุผลในการควบคุมตัวเองมากกว่าการใช้อารมณ์ ก็จะมีความมั่นคงทางการเงินตามมาได้ ซึ่งในปัจจุบันมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้คุณทำไดอารี่ ควบคุมการเงินของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น แนะนำให้ลองดาวน์โหลดมาใช้งาน

3.มีภูมิคุ้มกันด้านการเงิน

การมีเงินออมเพื่อสำรองเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับตัวเองและครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำให้ไม่ต้องลำบากในการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในอนาคตด้วย อย่างเช่น หากคุณมีปัญหาถูกไล่ออกจากงานเนื่องจากบริษัทได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจของโลก มีปัญหารถเสีย ต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือมีคนเจ็บป่วยในบ้าน คุณก็สามารถนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายได้ในทันที โดยไม่ทำให้เครียดมากเกินไป

4.มีคุณธรรม

การเก็บออมเงินนอกจากเพื่อตัวเองแล้ว คุณสามารถที่จะนำเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคในสถานการณ์ที่มีผู้ประสบภัย เช่น น้ำท่วม ไฟไหม้ หรือบริจาคเพื่อช่วยเหลือการสร้างโรงพยาบาลหรือโรงเรียนให้กับผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น ซึ่งสามารถที่จะนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ด้วย เท่ากับว่าคุณอาจจะได้เงินคืนภาษีส่วนหนึ่งด้วย หากอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถได้เงินคืนภาษี

การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้กับการบริหารจัดการการเงิน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องศึกษาและนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกท่านเห็นวิธีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้กับเรื่องเงินๆ ทองๆ ได้มากขึ้น

ดูแลการเงินอย่างไรให้สอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง