ตัวช่วยยุคโควิด-19 เขย่าโลก หลักพอเพียงช่วยได้จริง

การใช้ชีวิตที่ยากลำบากขึ้น ในช่วงที่ทั่วโลกเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ คนจำนวนไม่น้อยที่ต้องกลายเป็นคนตกงานแบบไม่ทันตั้งตัว และอีกจำนวนมากที่ต้องถูกลดเงินเดือนหรือทำมาค้าขายไม่ได้ ทำให้ต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อเอาตัวรอดในช่วงที่ขาดรายได้ แต่ค่าใช้จ่ายยังพุ่งสูง จากเมื่อก่อนหลายคนเหลือเงินต่อเดือนไปช้อปปิ้ง เล่นเกม เดิมพันบอลตามราคาบอลวันนี้ที่เปิดมาสวยในคู่ที่ชอบ แต่ตอนนี้คงทำไม่ได้แล้ว หลายคนที่ยังโชคดีได้รับอานิสงส์จากมาตรการช่วยเหลือของรัฐ แต่อีกไม่น้อยที่ต้องพึ่งตัวเอง เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาวิกฤตที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตให้ได้

หากมองให้ดีจะพบว่าทุกคนมีตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้สามารถก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากครั้งนี้ได้ไม่ยาก ตัวช่วยนั้นก็คือ “หลักการเศรษฐกิจพอเพียง” ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงชี้แนะแนวทางไว้เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ยังคงทันสมัย และใช้ได้กับทุกช่วงเวลาได้เป็นอย่างดี

3 วิธีหลักของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เป็นเสมือนเข็มทิศสำหรับการปฏิบัติ เพื่อให้รอดพ้นจากวิกฤตทุกครั้ง ได้แก่

ความพอประมาณ เป็นความพอดีสำหรับตัวเอง ไม่มากไป ไม่น้อยไป ไม่ต้องเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่น เป็นหลักคิดที่ต้องยึดถือไว้เสมอในการดำเนินชีวิตทั้งในช่วงวิกฤตและช่วงเวลาปกติ เพื่อความสุขที่ยั่งยืนของชีวิต เพราะหากความต้องการทุกอย่างในชีวิตขาดสมดุล ไม่อยู่บนความพอประมาณแล้ว จะทำให้ต้องดิ้นรน ไขว่คว้า แสวงหาทุกอย่างตามความต้องการของตัวเองแทบตลอดเวลา ซึ่งการใช้ชีวิตแบบนี้จะไม่เกิดความสุขได้เลย

มีเหตุ มีผล ในการตัดสินใจทุกเรื่องจะต้องอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ซึ่งรวมถึงการวางแผนด้านการเงินและการใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย หากใช้เหตุผลเข้ามาช่วยในการตัดสินใจมากกว่าที่จะใช้อารมณ์ความรู้สึก ก็จะทำให้สามารถเลือกใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น และไม่จับจ่ายกับเรื่องที่ไม่จำเป็นหรือเกินความต้องการของตัวเองได้ และจะสามารถลดทอนค่าใช้จ่ายประจำบางอย่างลงได้ชัดเจน โดยเฉพาะรายจ่ายในการซื้อสินค้ามาเกินความต้องการหรือเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ด้วยเหตุจากกลยุทธ์ทางการตลาด เช่น การลดแลกแจกแถม

การมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในตัวเอง เป็นการวางแผนรับกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต พร้อมกับวิธีการรับมือเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด หลายคนใช้เหตุการณ์ในอดีตกับประสบการณ์ที่เคยก้าวผ่านเหตุการณ์ร้าย ๆ มาเป็นบทเรียนเพื่อรับมือกับวิกฤตโควิดที่เกิดขึ้นในรอบนี้ได้อย่างดี เช่น คนที่เคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งในช่วงปี 2540 และเคยนำข้าวของที่มีอยู่ออกขายของมือสองตลาดตลาดนัดเปิดท้ายขายของเพื่อนำเงินมาใช้ในการตั้งหลัก ก็อาจใช้วิธีเดียวกันนี้ ขายสินค้าที่เกินกว่าความต้องการ ซึ่งยุคนี้สามารถขายสินค้ามือสองผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ มีหลายเว็บไซต์เปิดพื้นที่ให้ในช่วงนี้ อาทิ Shopee, Kaidee ซึ่งเปิดพื้นที่ให้ประกาศขายสินค้าได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงเฟซบุ๊ก ที่เปิดกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ขึ้นเพื่อสร้างพื้นที่ซื้อและขาย ช่วยให้ทุกคนสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ถือเป็นตัวช่วยให้ผู้คนยุคโควิด-19 สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตได้อย่างไม่ยาก เพียงแต่ต้องยอมรับและปรับแนวคิดให้เป็นไปตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นหลักคิดและปฏิบัติที่จะทำให้คนเราลุกขึ้นมาเดินต่อไปได้อย่างแข็งแกร่งอีกครั้ง