หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์กับการลงทุนได้อย่างไรบ้าง

หลักเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์กับการลงทุนได้อย่างไรบ้าง

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวความคิดที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้มอบไว้แก่คนไทย โดยหลักการ คือ ต้องมีความพอประมาณ มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง ควบคู่กับการใช้ความรู้ประกอบอาชีพอย่างมีคุณธรรม ซึ่งเราสามารถนำหลักการนี้ไปใช้ได้กับการทำงานทุกสาขา เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ต้นทุนแบบพอเหมาะพอดี เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่า จะสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการลงทุนได้อย่างไรบ้าง

1. ต้องลงทุนแบบไม่ประมาท
การลงทุนแบบเทหน้าตักเป็นการประมาท ทำให้ขาดการสำรองเงินสำหรับอนาคต เรียกว่าเป็นการทำธุรกิจหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แบบเสี่ยงมากเกินไป ควรแยกเงินไว้อย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์เพื่อสำรองได้นานพอ 3 ถึง 6 เดือน หากการทำธุรกิจหรือการลงทุนไม่เป็นไปตามแผน เพื่อจะได้ไม่ต้องไปกู้ให้เสียดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงินใด

2. ศึกษาหาความรู้ในเรื่องที่จะลงทุนอย่างละเอียด
การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้นแบบรายวันหรือแบบพื้นฐาน VI เพื่อมูลค่าหุ้นในระยะยาว ก็ควรศึกษาให้ถ่องแท้ถึงเทคนิคควบคู่กับศึกษาสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในไทยและต่างประเทศ ไม่ควรเชื่อถือตามแหล่งข่าววงใน การชี้นำหรือบอกต่อใด ๆ ก็ต้องนำมาไตร่ตรองเสมอ จึงเป็นการใช้หลักเหตุผลเพื่อการลงทุนอย่างเหมาะสม หรือหากเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ควรเลือกทำธุรกิจตามแฟชั่นหรือตามการบอกกล่าวว่าดี ควรพิจารณาถึงความเป็นไปได้และการคุ้มทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวด้วย

3. ควรกระจายความเสี่ยงในการลงทุน
ควรเสริมทักษะตนเองในการลงทุนได้หลากหลายแบบ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยง เช่นเดียวกับคำเปรียบเปรยที่ว่า ไม่ควรใส่ไข่ลงในตะกร้าใบเดียวกัน เพราะหากตระกร้าคว่ำก็จะทำให้สูญเสียไข่หรือแหล่งรายได้ทั้งหมด ดังนั้นในยุคสมัยปัจจุบันจึงควรมีทักษะหลากหลายด้านเพื่อประกอบธุรกิจแตกต่างกัน หรือลงทุนในหุ้นหมวดหมู่อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันไป จึงจะลดความเสี่ยงได้ดีที่สุด

4. มีคุณธรรมในการลงทุน
หากเป็นผู้ประกอบการ ก็ควรใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย ไม่ละเลยขั้นตอนจำเป็นต่าง ๆ เพียงหวังลดต้นทุน หรือเห็นแก่ได้โดยทิ้งขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม หากเป็นผู้ลงทุนในตลาดหุ้นรายใหญ่ก็ไม่ควรปั่นหุ้นหรือกระจายข่าวเท็จเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนราคา การประกอบกิจการหรือลงทุนอย่างมีคุณธรรม จึงจะทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน

การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการลงทุนเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เสมอ หากทำตามหลักการอย่างเข้าใจโดยลึกซึ้ง ย่อมเกิดผลดีอย่างแน่นอน