“พอเพียง” กับความเข้าใจผิดของหลายๆคน

เรารู้จักคำว่า พอเพียง หรือ เศรษฐกิจพอเพียง จากคำสอนของพ่อหลวงที่ทรงสอนเรามาหลายปี แต่เชื่อไหมว่ามีคนเข้าใจในคำนี้ผิดๆ เพราะเขาเหล่านั้นคิดว่าคำว่า พอเพียง คือการประหยัด การมัธยัสต์ ทุกอย่างต้องประหยัดถึงจะพอเพียง เราอยากบอกว่าความพอเพียงของแต่ละคนไม่เท่ากัน และการประหยัดหรืออดออมก็ไม่ใช่เรื่องผิดและเป็นความพอเพียงเหมือนกันแต่เราอยากให้เข้าใจว่า พอเพียง นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และ สถานะของแต่ละคนด้วย

ยกตัวอย่างเช่น คนทำงานมีรายได้สัก 30,000 บาทในแต่ละเดือนเขาสามารถใช้จ่ายจิปาถะในชีวิตประจำวันได้สบายๆ วันละ 1,000 บาทหากเราคิดเฉลี่ยเป็นเดือนกันเลย แต่เขาเลือกที่จะใช้แค่ที่จำเป็นและเหลือเงินไว้ออมหลังหักค่าใช้จ่ายต่างแล้ว ซึงก็ถือว่าเขาพอเพียงแม้ว่าเขาจะใช้แต่ของแบรนด์เนม หรือ กินข้าวมื้อละหลายร้อย แต่หากเขาสามารถบริหารจัดการได้ มีเงินเหลือเก็บไม่เป็นหนี้จนจ่ายไม่ไหว นั่นก็ถือว่าเขาพอเพียงในแบบของเขา เขาใช้จ่ายไม่เกินตัวนั่นก็ถือว่าพอเพียง

ทุ่งหญ้าสวยงาม

หรือการที่หลายๆคนคิดว่าการมีชีวิตแบบพอเพียงคือ การทำนา ทำไร ปลูกผัก ปลูกข้าวกินเอง นั่นก็ไม่ใช้อีกเพราะแต่ละคนมีพื้นฐานไม่เหมือนกันคนที่ไม่เคยทำนาทำไร่ หลายคนเข้าใจแบบนั้นและทิ้งชีวิตในเมืองไปทำนาทำไร่บางคนสามารถทำได้เพราะมีต้นทุนอยู่แล้วบ้างคือ มีที่ดินอยู่แล้ว มีญาติพี่น้องที่ทำเกษตรอยู่แล้วการใช้ชีวิตแบบนั้นก็สามารถทำได้แต่ที่สำคัญคือต้องมีทุนทรัพย์บ้าง แต่บางคนไม่มีอะไรเลยและคิดว่าชีวิตแบบนั้นคือความพอเพียงมันก็ไม่ใช่อีกเพราะหากมีมีต้นทุนเลย ไม่มีความรู้ ไม่มีอะไรที่จะเกื้อหนุนได้แล้วกระโจนจากชีวิตปรกติเปลี่ยนไปอีกแนวโดยที่ไม่มีอะไรรองรับมันก็จะทำให้ลำบากหนักกว่าเดิม

ดังนั้นคำว่าพอเพียงที่เราอยากจะบอกคือ การใช้ชีวิตตามปรกติแต่ รู้อยู่ รู้ใช้ รู้กิน รู้เก็บ นั่นต่างหากคือความพอเพียง การใช้เท่าที่มี กินเท่าที่มี ไม่โลภในสิ่งที่เกินตัว พยายามใช้ชีวิตไม่ประมาท และเหลือเงินเก็บออมไว้สำหรับอนาคต นั่นคือความพอเพียงที่ถูกต้องและไม่ทำให้เราเดือดร้อน หรือ ทำให้คนอื่นเดือดร้อน แต่ก็แล้วแต่ว่าพื้นฐานแต่ละคนเป็นแบบไหน ความจำเป็นในชีวิตเป็นแบบไหน เราไม่สามารถบอกได้ว่าทางไหนถูกทางไหนผิด แต่อยากให้เข้าให้ดีถึงคำว่าพอเพียงและไม่เข้าใจไปในทิศทางที่ผิด และเศรษฐกิจยุคนี้มันก็เหมาะกับคำว่า อยู่อย่างพอเพียง หากเราเข้าใจแล้วก็จะสามารถกำหนดและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและไม่ประมาทพร้อมทั้งรับมือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้