เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิคุ้มกันของคนรุ่นใหม่

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

จุดเริ่มต้นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจากแนวพระราชดำริในการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยพระปรีชาของพระองค์ท่านทรงมองเห็นแก่นแท้ของชีวิตที่จะต้องดำเนินตามหลักธรรมและธรรมชาติ ถือเป็นค่านิยมที่ผู้ใหญ่ควรเร่งปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้และปฏิบัติตั้งแต่ยังเล็ก ความพอเพียงคืออะไร

-รู้จักประมาณตน
-คิดอย่างมีเหตุผล
-รับมือกับทุกปัญหาอย่างมีสติ

ด้วยความที่พ่อแม่ทุกคนรักและไม่อยากให้ลูกลำบาก บางครอบครัวเลี้ยงลูกเป็นเด็กสปอยล์ รักอะไร ชอบก็อะไร คอยตามใจหาให้ทุกอย่าง ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นยังไม่เท่าไร เด็กหลายคนเติบโตมาในครอบครัวที่พร้อมจะสนับสนุน เป็นคนที่ได้เปรียบคนอื่น อยากเรียนพิเศษก็ได้เรียน อยากไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาก็ได้ไป สามารถต่อยอดตนเองให้เติบโตเป็นคนที่มีพร้อมและประสบความสำเร็จในชีวิต ทว่าทุกวันนี้สังคมเปลี่ยนไปมาก ทั้งของใช้ฟุ่มเฟือยและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เป็นดาบสองคม เด็กอยากมีสมาร์ทโฟนเหมือนที่เพื่อนมี สร้างนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ขาดความอดทนจะรอคอยอะไรนาน ๆ ไม่ได้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ความอยากได้อยากมีก็ยิ่งมากขึ้น ปัญหาหนี้สินครัวเรือน ใช้อำนาจในทางมิชอบ ทุจริตคอรัปชั่น ทำให้เกิดความสูญเสียมากมายต่อตัวเองและสังคมโดยรวม

รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

ความพอเพียงคือการมองเห็นความสมดุลของชีวิตตนเอง คนเราเกิดมาไม่เท่ากัน ไม่ว่าจะด้วยร่างกาย สติปัญญาหรือฐานะ เราต้องรู้จักประมาณตัวว่าเรายืนอยู่ตรงจุดไหน ทำอย่างไรจึงพอดี ไม่มากไม่น้อยเกินไป แม้ว่าเรายากจนแต่มีสิทธิ์ที่จะฝันถึงความมั่งคั่งในวันหน้า สำหรับวันนี้จะต้องทำเท่าที่ทำได้ ใช้เท่าที่มีอยู่ เราจะมีความสุขตามอัตภาพ ไม่จำเป็นต้องรวยเท่านั้นถึงจะมีสุขได้

ความพอเพียงในสไตล์ “Slow Life” ที่คนกำลังนิยมและถูกเข้าใจกันอย่างผิด ๆ ความหมายที่แท้จริงของมันไม่ได้หมายถึงการพอใจกับการปล่อยชีวิตไปตามยถากรรม มีน้อยใช้น้อย ไม่กระตือรือร้นทำให้ชีวิตดีและก้าวหน้าขึ้น นิยามแท้จริงคืออิสรภาพของชีวิต หลุดพ้นจากการแข่งขัน แข่งขันกันเป็นคนเก่ง แข่งขันกันรวย เชื่อหรือไม่ว่าคนเราทุกวันนี้แม้แต่การทำความดีก็ยังแข่งขันกันทำ ความหมายของสโลว์ไลฟ์คือการทำทุกอย่างให้ช้าลง ทำทีละอย่างเพื่อที่จะมีสติมองเห็นสิ่งที่ทำอย่างชัดเจน ใส่ใจสิ่งรอบข้างและมีความสุขกับสิ่งรอบตัวมากขึ้น ไม่ใช่ให้ทุกคนวางมือจากงานแล้วออกไปทำไร่ทำสวนอยู่ต่างจังหวัดกันหมด ใช้ชีวิตอย่างพอเหมาะพอควรในป่าคอนกรีตก็มีความสุขได้

หากคุณทำธุรกิจ คาดหวังความสำเร็จในวันหน้า ต้องรู้จักพิจารณาลงทุนเท่าที่สภาวะทางเศรษฐกิจจะเอื้ออำนวย ถ้าทิศทางตลาดยังไม่ดีก็อย่าไปฝืน หากมีเงินเดือนเท่านี้ อย่าไปแสวงหาสิ่งที่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะ เกิดปัญหาเงินขาดมือเมื่อใด อาจกลายเป็นคนขาดความซื่อสัตย์สุจริต ใจคอหวาดระแวง ไม่มีความสุข

ความพอเพียงช่วยให้รับมือกับทุกปัญหาอย่างมีสติ ด้วยการใช้ชีวิตไม่เร่งรีบ ก็จะไม่เครียด มีสติอยู่กับปัจจุบันทำให้คิดวิเคราะห์และตัดสินใจได้ดีขึ้น ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปลี่ยนมุมมองชีวิตให้คิดบวก ไม่ว่าจะทำงานหรืออะไรให้ทำด้วยความสุข ด้วยความเต็มใจ อยากได้อยากมีเท่าที่สภาพความเป็นอยู่และฐานะในปัจจุบันจะเอื้ออำนวย

อยู่อย่างประหยัด