วิธีเพิ่มเงินออมด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับคนรุ่นใหม่ 2019

วิธีเพิ่มเงินออมด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับคนรุ่นใหม่ 2019

การบริหารจัดการการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจ เนื่องจากจะทำให้ควบคุมรายจ่ายได้ดีขึ้น และทำให้เพิ่มจำนวนเงินออมให้เหลือเก็บมากขึ้นได้ในแต่ละเดือน สามารถนำไปลงทุนต่อ เช่น การเล่นหุ้น การซื้อกองทุน ฯลฯ เพื่อสร้างอนาคตการเงินที่มั่งคั่งยิ่งขึ้นได้

ทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหลักปรัชญาที่กูรูด้านการเงินแนะนำให้คนรุ่นใหม่นำไปปรับใช้เพื่อบริหารเงินในกระเป๋า เพื่อให้มีเงินเก็บเพิ่มได้ ดังนี้

1. มีความพอประมาณในการจับจ่ายใช้สอย

วิธีง่าย ๆ ที่จะทำให้ควบคุมการใช้จ่ายได้ดีที่สุด คือ การจดบันทึกค่าใช้จ่ายรายวัน โดยอาจบันทึกในสมุดไดอารี่หรือพิมพ์ลงในตาราง Excel ในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เห็นว่าทุกวันเรามีค่าใช้จ่ายในหมวดหมู่ใดบ้าง

เช่น ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมทางด่วน ค่าเสื้อผ้า ฯลฯ ซึ่งจะทำให้เราเห็นตัวเลขได้จากการคำนวณอย่างชัดเจนว่า มีการจ่ายมากเกินไปกับรายการไหน เพื่อการวางแผนปรับลด จะช่วยให้มีเงินออมเหลือเก็บมากขึ้นได้

2. การใช้หลักเหตุและผลในการบริหารการเงิน

การมีเหตุและผลจะทำให้เรามีสติมากขึ้น ไม่จับจ่ายใช้สอยตามอารมณ์หรือตามแฟชั่น เช่น การซื้อสิ่งของที่มีราคาแพงต้องเป็นไปเพื่อการนำไปสร้างรายได้กลับคืน เช่น การซื้อรถยนต์ส่วนตัว ควรใช้เพื่อการประกอบอาชีพที่ต้องขับรถไปพบปะลูกค้าเป็นประจำ หรือ การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ ก็เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพด้านกราฟิกที่จะไม่มีปัญหาในการถูกแจ้งและปรับฐานละเมิดลิขสิทธิ์ในภายหลัง

กรณีที่หากซื้อไปแล้วเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ เช่น การกู้เพื่อซื้อบ้านหลังใหญ่ขึ้นเกินจำเป็น โดยที่ต้องส่งเงินผ่อนกับธนาคารอีก 20 ปี ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะทำให้เกิดการเป็นหนี้ต่อเนื่องจนทำให้อาจไม่เหลือเงินออมเลย

3. มีภูมิคุ้มกันสำหรับสำรองค่าใช้จ่าย

เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรือมีความเจ็บป่วยกับตัวเองและคนในครอบครัวเมื่อใด จึงควรยึดหลักความไม่ประมาท ตั้งใจที่จะเก็บออมเงินไว้อย่างน้อย 10 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ ในแต่ละเดือนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสำรองเผื่อฉุกเฉินเสมอ

ทั้งนี้ ปัจจุบันคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อย เลือกที่จะเก็บออมเงินสำรองด้วยการกำหนดให้ธนาคารตัดเงินในบัญชีอย่างอัตโนมัติ เพื่อลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งสามารถทำการขายออกได้หากอยู่ในสภาวะฉุกเฉิน ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดีในการกันเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำรองเช่นกัน

หวังว่าบทความนี้จะให้แง่คิดที่ทุกท่านได้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถออมเงินได้มากยิ่งขึ้น

มีความพอประมาณในการจับจ่ายใช้สอย