สร้างวินัยการออม ตั้งแต่วัยรุ่นเพื่อเป็นผู้มั่งคั่งในอนาคต

การเสริมสร้างวินัยการออมตั้งแต่อายุน้อยจะสามารถทำให้คน ๆ หนึ่งเป็นผู้มั่งคั่งในอนาคตได้ ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางการหารายได้ออนไลน์สร้างโอกาสให้วัยรุ่นจำนวนมากมีเงินเข้าสู่กระเป๋าต่อเนื่อง ดังนั้นการรู้จักเก็บออมที่เหมาะสมเสียแต่วันนี้จะเป็นการสร้างอุปนิสัยที่ดี ในการวางแผนการเงินในระยะยาวด้วย

สร้างวินัยการออม ตั้งแต่วัยรุ่น

การออมก่อนจ่ายสำคัญเสมอ

ควรมีการสร้างแนวคิดตั้งแต่วัยรุ่นว่าการออมต้องมาก่อนการจ่าย เมื่อได้รับเงินค่าใช้จ่ายจากผู้ปกครองหรือรายได้จากการทำฟรีแลนซ์เสริม ควรจัดสรรอย่างน้อย 1 ใน 3 ส่วนไปฝากธนาคาร หรือเก็บออมในรูปแบบการลงทุนระยะยาวที่มีค่าความเสี่ยงต่ำ เช่น พันธบัตร หรือ กอช.

ซึ่ง กอช. เป็นโครงการของรัฐบาลที่วัยรุ่นวัยเรียนและประชานทั่วไป สามารถเจียดเงิน ตั้งแต่ 50 บาทต่อเดือนขึ้นไปฝากระยะยาว โดยรัฐบาลจะมีระบบการสมทบเงินให้เพิ่มจากดอกเบี้ยเป็นการได้ประโยชน์คูณสองจากการออมเงินแบบอื่น ๆ ด้วย  เป็นต้น

รายจ่ายประจำตัวควรอยู่ในแผนการควบคุม

การวางแผนการเงินระยะยาวต้องเริ่มจากเรื่องเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น การควบคุมค่าเดินทาง ค่ากิน อยู่ ค่าหอพัก ฯลฯ ในแต่ละเดือน ที่วัยรุ่นต้องพยายามบริหารรายได้จากส่วนต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินสดหรือรูดบัตรเครดิต ก็ควรศึกษาช่องทางที่ประหยัดและมีความคุ้มค่าที่สุด

และหากจำเป็นต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเรื่องค่าเทอมหรือค่าเรียนพิเศษบ้าง ก็เป็นสิ่งที่ควรปรึกษากันในครอบครัว เพื่อให้เกิดการจัดระเบียบการใช้จ่ายในครอบครัวที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเป็นการทำให้ทุกคนในครอบครัวรับรู้ถึงสถานการณ์ทางการเงินของแต่ละสมาชิกในบ้าน และโดยภาพรวมด้วย

ต่อยอดการออมด้วยการลงทุนที่เหมาะสม

ปัจจุบันเรามีช่องทางการลงทุนเกี่ยวกับหุ้นในตลาดหลักทรัพย์สิน รวมถึงผลิตภัณฑ์ของสถาบันด้านการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีโบรกเกอร์เป็นผู้ให้คำแนะนำ มีทั้งคอร์สฟรีและชำระเงินจำนวนไม่น้อยที่วัยรุ่นสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ก่อนการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าการออมด้วย การฝากเงินแบบทั่วไป

สามารถเลือกลงทุนแบบ DCA ซึ่งเป็นการถัวเฉลี่ยความเสี่ยงด้วยการตั้งค่าการซื้อหุ้น หรือลงทุนรายสัปดาห์ เพื่อการกระจายความเสี่ยงและลดภาระในการต้องหมั่นติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิดด้วย

สร้างวินัยการออม เพื่อเป็นผู้มั่งคั่งในอนาคต

การรู้จักเก็บออมและต่อยอดการเงินอย่างเหมาะสมตั้งแต่วัยรุ่น จะเป็นการสร้างพื้นฐานความคิดให้ไตร่ตรองถึงความจำเป็นก่อนการจับจ่ายซื้อสินค้าต่าง ๆ การใช้เครื่องใช้ที่มีอย่างรู้คุณค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ กระเป๋า รองเท้า ซึ่งจะเกี่ยวโยงต่อการวางแผนการใช้ชีวิต และการสร้างความมั่นคงทางการเงินในวัยทำงานซึ่งแน่นอนว่าส่งผลต่อความมั่งคั่งในระยะยาวอย่างแน่นอน