เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการหน้าดิน

เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการหน้าดิน

การบริหารจัดการหน้าดิน คือหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่เป็นส่วนหนึ่งของการทำเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรให้ประสบความสำเร็จ เรื่องของดินแน่นอนว่าจะต้องถือเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งแน่นอน เพราเราจะเห็นได้จากพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาหลายครั้ง สำหรับเกษตรกรที่เพาะปลูกแล้วสามารถนำเอาหลักการเกษตรในด้านการบริหารจัดการดินมาใช้ได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

วิธีการรักษาความชุ่มชื้นให้กับผืนดินที่ทำการเกษตร

ใช้วิธีการไถพรวนดินให้ร่วนซุย และกำจัดเอาวัชพืชออกจากหน้าดิน ซึ่งเป็นการทำให้หน้าดินสามารถเก็บความชื้นเอาไว้ได้ดีขึ้น โดยวิธีการแบบนี้จะเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่เป็นดินทราย เนื่องจากดินจะเกิดการแตกตัวได้ค่อนข้างง่ายมากกว่าดินแบบอื่นๆ

ใช้สัตว์เล็กๆที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติในการจัดการธรรมชาติด้วยกันเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการใช้สารเคมีซึ่งเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการทำ “เกษตรอินทรีย์” ซึ่งเป็นผลดีในระยะยาวต่อคุณภาพของดิน โดยสัตว์เล็กที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้นจะทำหน้าที่ของตัวเอง เช่น ไส้เดือน ที่จะให้ปุ๋ยจากมูลไส้เดือน และการพรวนดินที่เป็นการทำหน้าที่ตามธรรมชาติของตัวเอง เรียกว่าช่วยรักษาระบบนิเวศน์ในพื้นที่ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นที่จะทำให้คุณภาพของดินดีขึ้นมากอีกด้วย

พืชคลุมดิน โดยใช้หลักการของการเอาเศษวัสดุที่มาจากธรรมชาติ เช่น เศษใบไม้แห้ง เปลือกไม้ พืชต่างๆที่ตายแล้ว ฯลฯ นำเอามาคลุมที่หน้าดินเพื่อเป็นการช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กินผิวดินซึ่งก็จะมีข้อดีเพิ่มขึ้นตรงที่สามารถกลายเป็นปุ๋ยได้ด้วยเมื่อย่อยสลาย ซึ่งดีกว่าการที่นำเอาไปเผาซึ่งไม่เพียงแค่ไม่เกิดประโยชน์ยังเป็นการสร้างมลภาวะให้เกิดขึ้นอีกด้วย

การขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำเอาไว้ใช้ การขุดบ่อนั้นยังคงมีเกษตรกรจำนวนมากที่ไม่ต้องการทำบ่อในที่ดินของตัวเอง เพราะเห็นว่าการทำแบบนั้นจะสูญเสียพื้นที่สำหรับการเพาะปลูกพืชไปโดยไม่จำเป็น ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วการมีบ่อน้ำเอาไว้นั้นมีประโยชน์อย่างมากสำหรับการทำเกษตร เพราะไม่ต้องห่วงเรื่องภาวะน้ำแล้ง หรือช่วงที่ฝนไม่ตกเป็นเวลานานๆ และยังมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกมาก

ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการหน้าดินของผู้ที่ทำเกษตรกรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะดำเนินชีวิตตามแนวทางเกษตรพอเพียงให้ประสบความสำเร็จ เบื่อโลกเทคโนโลยี การทำตลาดเว็บไซต์กลุ่มต่างๆ ผลบอล เว็บวาไรตี้ เว็บเกมส์ หรืออื่นๆในโลกไอที หนีมายึดแนวพ่อหลวงเราอาจทำให้ชีวิตสงบกว่า อยู่ได้ กินดี มีใช้ ถ้ารู้จักขยัน ยังต้องมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกพอสมควร ตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงวางหลักการเอาไว้เป็นตัวอย่างตามแนวทางโครงการพระราชดำริที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ