แก้ไขปัญหาด้านการเงินด้วยแนวคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แก้ไขปัญหาด้านการเงินด้วยแนวคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แน่นอนว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่แค่การปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ทำการเกษตร เพียงเท่านั้น เพราะแท้จริงแล้ว หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้ทุกรูปแบบ ทั้งยังสามารถช่วยในเรื่องการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้หลากหลายด้าน ซึ่งในวันนี้เราจะขอแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาด้านการเงินด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ดังนี้

1.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะช่วยให้เราสามารถจัดการระเบียบเรื่องการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามหลักการแล้ว เราจำเป็นต้องทำบันทึกรายรับรายจ่าย วิธีนี้จะทำให้ทราบถึงการไหลเวียนของเงินที่เข้าและออกในแต่ละวัน เพื่อที่เราจะได้วางแผนจัดการและบริหารการเงินได้อย่างมีระบบระเบียบ

2.ทำรายการสิ่งที่ต้องซื้อ
หากกล่าวถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง หนึ่งในสิ่งที่จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตและใช้จ่ายเงินได้อย่างพอเพียงมากที่สุด คือการทำรายการสินค้าก่อนออกไปซื้อสินค้าที่ร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า ซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้เราสามารถประหยัดเงินที่ต้องใช้จ่ายไปบของฟุ่มเฟือย ตลอดจนช่วยให้เรารับมือกับปัญหาเรื่อง “จ่ายเงินเกินงบปริมาณ” ได้อีกด้วย

3.ทำกับข้าวกินเอง
จากสถิติพบว่าการทำกับข้าวด้วยตัวเองสามารถช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากถึง 30% จากรายได้จ่ายทั้งหมด ด้วยเหตุนี้หากเราสามารถทำกับข้าวกินเองได้อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ก็จะช่วยให้เราประหยัดเงินในกระเป๋าเราได้มากขึ้น ทั้งยังสามารถนำเงินส่วนนี้ไปต่อยอดในด้านอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้น

4.ออมเศษเหรียญ
พอเพียงคือการประหยัดค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละวัน แน่นอนว่าสิ่งเล็กน้อยนี้หากเราลองคำนวณดี ๆ ค่าใช้จ่ายอาจมากเกิดกว่าที่เราคาดคิด ในทำนองเดียวกันหากเราประหยัดค่าใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแต่ละเดือนได้ก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้การออมเศษเหรียญที่เราได้รับจากการซื้อสินค้าหรือเงินที่เหลือใช้ตามแต่ละวัน ก็จะช่วยให้เราสามารถออมเงินก้อนใหญ่ได้อย่างน่าตกใจ

5.ตรวจสอบโปรโมชั่นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้า
เพื่อให้เราได้สินค้าที่คุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุด การเลือกซื้อตามโปรโมชั่นเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งยังช่วยให้เราได้สินค้าในปริมาณมากแต่จ่ายเงินปริมาณน้อยกว่าเดิมอีกด้วย ฉะนั้นการที่เราเช็คโปรโมชั่นก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่ง จึงช่วยให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายตลอดจนควบคุมการเงินของเราได้อย่างดี

หากพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาพจำที่หลายคนนึกถึงเป็นอย่างแรกคือการทำการเกษตร แต่อย่างที่กล่าวมาข้างต้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปรับใช้ได้กับทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันของคนเรา ร่วมถึงวิธีการออมเงินและการบริหารจัดเงินด้วยเช่นกัน เราหวังว่าแนวทางทั้ง 5 นี้จะช่วยให้ใครหลายคนสามารถรับมือกับปัญหาการเงินที่ติดขัด ตลอดจนมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้น