แนะนำ 3 เคล็ดลับกินอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

แนะนำ 3 เคล็ดลับกินอยู่ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หันไปทางไหนก็เห็นความเดือดร้อนเสียหายจากพายุพิษเศรษฐกิจที่ถาโถมเข้ามาไม่ให้ได้ทันตั้งตัวกันเลยทีเดียว แถมผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคร้ายไวรัสโควิด-19 ที่ทำลายเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชากรโลกอย่างแสนสาหัส แต่เมื่อเรามองไปยังนานาประเทศ ก็ยังเห็นว่าประเทศไทยเราโชคดีที่ทุนทางวัฒนธรรม ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระราชทานไว้ให้แก่คนไทยเป็นภูมิคุ้มกันอันแข็งแกร่งที่เป็นจริงทุกยุคทุกสมัย โดยในวันนี้จะมาแนะนำ 3 เคล็ดลับที่จะทำให้เรากินอยู่อย่างพอเพียงได้ในทุกสภาวการณ์ เป็นวิธีที่ง่ายและทำได้ทันที

1. การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย
เพื่อให้เรารู้ที่มาที่ไปของเงินในแต่ละเดือนว่ามียอดเข้าจากไหน เท่าไร ใช้จ่ายสิ่งใด มากน้อยแค่ไหน ซึ่งจะเป็นข้อยืนยันความถูกต้องและเหมาะสมในการบริหารจัดการเงินของเรา และที่สำคัญยังทำให้เราสามารถหาเทคนิคและวิธีประหยัดซึ่งจะนำไปสู่การลดการใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยต่าง ๆ ลง รู้จักการกินอยู่อย่างพอเพียงและใช้จ่ายแต่พอประมาณตามความจำเป็น

2. การทำอาหารรับประทานเอง
การทําอาหารรับประทานเอง มีคุณประโยชน์มากมาย นอกจากจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวแล้ว ยังเป็นการฝึกฝนทักษะและฝีมือในการปรุงอาหารให้มีพัฒนาการที่ดี ประการสำคัญคือ ฝึกให้เรารู้จักวิเคราะห์เมนูอาหาร รู้จักเลือกวัตถุดิบที่มีประโยชน์มาใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดิบราคาแพง และประการสุดท้าย การเลือกทำอาหารรับประทานเองในแนวทางของความพอเพียงจะช่วยให้เราจ่ายน้อยกว่าการสั่งซื้ออาหารสําเร็จรูปมารับประทานอย่างแน่นอน

3. การรู้จักปรับนิสัยการใช้จ่าย
การวางแผนการใช้เงินอย่างระมัดระวัง เป็นกุญแจดอกสำคัญ ที่จะไขไปสู่ประตูแห่งความสำเร็จ แนวทางการปรับนิสัยการใช้จ่าย เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่าการกินอยู่อย่างพอเพียงจะช่วยให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยลงได้มากมายเช่น เปลี่ยนจากการดื่มกาแฟสดเป็นกาแฟชงเอง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมื้อเย็นตามร้านอาหาร วิธีนี้จะเห็นผลตอนสิ้นเดือนเพราะคุณจะได้นับเงินจากการลดค่าใช้จ่ายด้วยวิธีการกินอยู่อย่างพอเพียง เหลือเงินเป็นกอบเป็นกำ อีกประการหนึ่งคือการหันมาอ่านหนังสือหรือสิ่งที่อยู่ในความสนใจทางออนไลน์มากขึ้น จะช่วยประหยัดค่าซื้อหนังสือและนวนิยายลงได้

ในยุคปัจจุบันที่ผู้คนขาดสภาพคล่อง การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ยิ่งเป็นเรื่องที่ต้องทำให้ได้ ในกระบวนการทำนั้นไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด แต่ต้องอาศัยการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้เงินและออมเงิน ยึดหลักความพอดี ไม่ทำให้ตนเองฟุ้งเฟ้อและไม่บังคับให้ตนเองต้องอดอยากจนเกินไป ชีวิตจึงจะมีความสมดุลและมีความสุข