ใกล้ครบรอบวันสิ้นพระชนม์พ่อหลวง อย่าลืมทำความดีทดแทนพ่อ

ในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนที่จะครบรอบหนึ่งปีในการสิ้นพระชนม์ของรัชกาลที่ 9 ดังนั้น เรา ปวงชนชาวไทยจงได้น้อมรำลึกคุณงามความดีที่พระองค์ที่เคยมีต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองไทย และได้ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในการประกอบอาชีพต่างๆ ความรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตให้อยู่ร่มเย็นมีความสุข ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลได้

และปรัชญาที่สำคัญนั่นก็คือ “การอยู่อย่างพอเพียง” ระบบเศรษฐกิจพอเพียง สิ่งนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้ประเทศไทยของเราสามารถดำรงอยู่ได้ด้วยความพอมีพอกินพอใช้มาอย่างยาวนานโดยตลอด ถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ปรัชญาหรือคำสอนของพ่อนั้นก็ยังคงที่จะนำมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้อยู่เสมอ ไม่ว่าเราจะเป็นคนภาคไหน ไม่ว่าเราจะเป็นคนต่างชาติหรือคนไทย หากว่าเราได้อยู่ในแผ่นดินไทยเราก็ควรน้อมนำลึกพระองค์ท่านรวมไปถึงการใช้ความรู้จากพระองค์ท่านที่เคยถ่ายทอดออกมา สร้างประโยชน์ต่อส่วนตัวและส่วนรวม เพื่อให้ประเทศได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นคุณงามความดีต่อชีวิต

รอยยิ้มของพ่อ

ถ่ายทอดความรู้สู่ผู้อื่น คือประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

เราจงรู้จักแบ่งปันผู้อื่น รู้จักให้ รู้จักการสอนให้ผู้อื่นมีความรู้ในการประกอบอาชีพต่างๆ การที่เราช่วยเหลือกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม ทำให้ผู้ที่กำลังระบาดสามารถมีเงินมาจนเจือครอบครัวได้ด้วยการใช้หยาดเหงื่อและแรงกาย รวมถึงความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนำไปใช้ประกอบดูครอบครัวของตัวเองได้

การอยู่อย่างพอเพียง การทำอย่างพอดี การมีอย่างพอเหมาะ ย่อมทำให้ชีวิตของเรามีความพออยู่พอกินและมีความสุขได้โดยไม่ต้องไปขวนขวายในสิ่งที่เกินตัวเกินกำลัง หรือจะต้องเอาเปรียบผู้อื่นเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านั้นมา เราอยู่ด้วยความพอดีตามปรัชญาพ่อหลวงที่ได้เคยพร่ำสอนเราไว้ ชีวิตของเราก็จะดำรงอยู่ได้อย่างมีความสุข