6 วิธีดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

6 วิธีดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

หากคุณคือคนหนึ่งที่ไม่อยากประสบกับปัญหาทางด้านการเงินหรือการดำเนินชีวิตด้านอื่น ๆ ที่ไม่ราบรื่น การนำเอาแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของเราสามารถช่วยทำให้เราสามารถรับมือกับปัญหา ตลอดจนสามารถพึ่งพาตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วย 7 วิธีดังต่อไปนี้

1.จดบันทึกการจ่ายเงินทุกครั้ง
บัญชีรายรับรายจ่ายเป็นหนึ่งในหลักการพื้นฐานและยังเป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยทำให้เราตรวจสอบและเฝ้าระวังเรื่องรายจ่ายที่ไม่จำเป็นของเราได้อย่างดี อีกทั้งยังสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและจัดสรรเงินเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

2.นำหลักธรรมคำสอนมาปรับใช้ในชีวิต
แม้จะดูเหมือนเป็นเรื่องธรรมดา แต่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้วล้วนแล้วแต่มีหลักธรรมคำสอนมากมายเข้ามาเกี่ยวข้อง ตลอดจนนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเราเองและคนรอบข้าง การลด เลิกและไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องที่ผิดศีลธรรมก็ถือเป็นหนึ่งในวิธีนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้แล้ว

3.ฉลาดในการเลือกซื้อ และเลือกใช้
การเลือกซื้อสินค้าที่มีประโยชน์และคุ้มค่านั้นเป็นทางเลือกและวิธีที่จะช่วยทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตและควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างดี โดยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว คำว่าฉลาดซื้อนั้น ไม่เพียงแต่ดูความคุ้มค่าของสิ่งของเท่านั้น แต่ยังต้องดูเรื่องของความเหมาะสมในใช้งานได้ด้วย

4.เพิ่มรายได้
ทุกอย่างบนโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรี ๆ ล้วนต้องผ่านการลงทุน ลงแรงทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้การหารายได้เสริมหรือการทำอาชีพเสริมจะช่วยทำให้เรารับมือกับวิกฤตทางด้านการเงินที่อาจกระทบต่อการใช้ชีวิตของเราได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

5.เตรียมแผนรับมือ
แม้เราจะเคยชินกับความคิดที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือการอยู่อย่างประหยัด แต่ในความเป็นจริงแล้วเศรษฐกิจพอเพียงยังสามารถช่วยเรารับมือกับชีวิตประจำได้อีกหลายด้าน ด้วยเหตุนี้การเตรียมแผนรับมือที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราด้วย จึงเป็นหนึ่งในหลักการนำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เช่นกัน

6.พอประมาณ
ประโยคสั้น ๆ เพียงประโยคเดี๋ยวนี้ สื่อถึงวิธีการใช้ชีวิตและการนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้มากมายมหาศาล ด้วยเหตุที่หลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจำเป็นจะต้องอยู่ในคำจำกัดความของคำว่า “พอประมาณ” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่าย การดำเนินชีวิต การเข้าสังคมหรือสุขภาพก็ล้วนแล้วแต่จำเป็นจะต้องอยู่ในขอบเขตของคำว่าพอประมาณทั้งสิ้น

เศรษฐกิจพอเพียงคือหลักการที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้หลากหลายด้านไม่เพียงแต่ ชีวิตการทำงานชีวิตหรือดำเนินการใด ๆ ก็ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องครองสติ ไม่ย่อท้อต่อการดำเนินชีวิต เช่นนี้เราก็จะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว