เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดหลังเทคโนโลยี Disrupt ทุกภาคธุรกิจ

เศรษฐกิจพอเพียง ทางรอดหลังเทคโนโลยี Disrupt ทุกภาคธุรกิจ

ยอดคนตกงานที่พุ่งขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงหลังธุรกิจทยอยปิดตัวลงต่อเนื่องเป็นสัญญาณที่น่าห่วงไม่น้อย นอกจากเหตุผลด้านเศรษฐกิจที่ทรุดลงแรงจากหลายตัวแปร ไม่ว่าจะเป็นผลของสงครามการค้าระหว่างชาติมหาอำนาจ ผลพวงจากโรคระบาดครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คนทั่วโลกจำนวนมากรวมถึงตัวแปรสำคัญอย่างการเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเทคโนโลยีที่เรียกว่า “Disruption” ที่เกิดขึ้นกับทุกภาคส่วนทั้งภาคอุตสาหกรรม การค้า และการบริการ

โรงงานอุตสาหกรรมนำหุ่นยนต์ AI เข้ามาทำงานแทนคนงาน, ธนาคารใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาทำงานแทนพนักงาน, นักข่าวถูกเลิกจ้างหลังผู้คนไม่นิยมรับข่าวสารทางทีวี, วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์, พนักงานขายสินค้าถูกช่องทางออนไลน์แย่งลูกค้าไปเรียบร้อยเพราะการช้อปปิ้งออนไลน์ถูกใจผู้คนมากกว่า

สิ่งเหล่านี้กลายเป็นบทเรียนที่เจ็บปวดของผู้คน บางส่วนปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้เร็ว หันมาใช้เทคโนโลยีเอื้อประโยชน์ให้กับอาชีพหน้าที่การงาน กลายเป็นธุรกิจรูปแบบใหม่ที่ไปกันได้กับยุคดิจิทัล แต่ก็ยังมีคนอีกไม่น้อยที่ต้องก้มหน้ารับผลกระทบโดยที่ไม่สามารถทำอะไรกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้เลย จึงต้องอยู่แบบไร้ทางออกและหมดความหวัง

แต่ในความเป็นจริงแล้วคนไทย ยังมีหนทางรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีได้ โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในช่วงที่สังคมรอบตัวกำลัง“ระส่ำ”กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งนี้จะทำให้สามารถอยู่รอดปลอดภัย และได้รับผลกระทบจากการ Disrupt น้อยที่สุดเหมือนกับครั้งหนึ่งที่เคยช่วยให้คนจำนวนมากอยู่รอดจากวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้ว เปรียบเสมือนกับการ แทงบอล ถ้ารู้จักความพอดีก็จะไม่ลำบาก แต่ถ้าโลภมากก็เสียหายหนัก ซึ่งหลักเศรษฐกิจพอพียงสอนให้รู้จักตรงกลางนั่นคือ ความพอดีกับทุกเรื่อง

หัวใจสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีให้สามารถรับมือกับทุกวิกฤตการณ์ที่ผ่านเข้ามาได้ด้วยหลักสำคัญ คือ

หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอเพียง ทั้งในการใช้จ่ายและหารายได้ เพราะหากไม่มีความฟุ้งเฟ้อในการใช้จ่ายมากเกินพอดี ก็จะไม่ต้องดิ้นรนหารายได้มาสนองตอบความต้องการมากนัก ไม่ต้องกู้ยืมสร้างหนี้สินเพื่อการใช้จ่าย สามารถตั้งมั่นในการทำงานอย่างสุจริตได้อย่างเต็มความสามารถ โดยไม่ต้องเบียดเบียนผู้อื่น การใช้ชีวิตก็จะทำได้อย่างเป็นปกติสุข

พึ่งพาตนเอง การหันมายืนบนลำแข้งตนเอง การลดการพึ่งพาคนอื่น ซึ่งจะทำให้ลดความเครียดและกดดันในตัวเอง ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น คนจำนวนไม่น้อย ยึดหลักพึ่งพาตนเองหลังเจอมรสุมเศรษฐกิจ ด้วยการหันมาปลูกผักผลไม้ในบ้านไว้บริโภคในครอบครัว หวังประหยัดค่าใช้จ่าย แต่สิ่งนี้กลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพใหม่ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อีกทาง

ยอมรับเหตุผล รู้ถึงความเป็นจริงว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยอมรับให้ได้ ไม่ตีโพยตีพายหรือหาเหตุ ซึ่งสิ่งนี้จะค่อย ๆ หล่อหลอมให้เป็นคนที่ตั้งมั่นในความไม่ประมาท

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาที่ดีที่สุดสำหรับคนไทย เป็นหลักยึดที่ช่วยให้ผู้คนรอดพ้นจากวิกฤตมาได้ครั้งแล้วครั้งเล่า และยังคงใช้ได้ดีสำหรับการเยียวยาผลกระทบจากการ Disruption

หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง