คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Sufficiency E […]