เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเชิงปรัชญาแต่สามารถใช้ได้จริงก […]