ในเดือนตุลาคมนี้ก็เป็นเดือนที่จะครบรอบหนึ่งปีในการสิ้นพ […]