คำว่า เศรษฐกิจพอเพียง นั้น ทำให้เกิดการตีความได้หลายทิศ […]