ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานแก่คนไทยเอาไว้ ซึ่งมีองค์ […]