การใช้ชีวิตที่ยากลำบากขึ้น ในช่วงที่ทั่วโลกเกิดโรคระบาด […]