1. มีความพอประมาณ มีความพอประมาณ คือทางสายกลาง ทั้งการเ […]