ในการดำรงชีวิตแต่ละวันนั้น ยิ่งเราต้องอยู่กับคนในสังคมม […]