ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาว […]