เชื่อว่าคงไม่มีคนไทยคนไหนที่ไม่เคยได้ยินคำว่าปรัชญาเศรษ […]