หันไปทางไหนก็เห็นความเดือดร้อนเสียหายจากพายุพิษเศรษฐกิจ […]