ในเมื่อเศรษฐกิจพอเพียง ถือได้ว่าเป็นปรัชญาที่สำคัญสำหรั […]