“เริ่มต้นเราปลูกเลี้ยงทุกอย่าง…หลังจากนั้นให้ทุกอย่างเล […]