เศรษฐกิจพอเพียงเป็นตรรกะที่มีเหตุผลและไปกันได้กับทุกมิต […]