เศรษฐกิจพอเพียงกับการเล่นหุ้น

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเชิงปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดเชิงปรัชญาแต่สามารถใช้ได้จริงกับทุกสถานการณ์ รวมถึงการเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ด้วย ซึ่งจะปรับใช้ได้อย่างไรบ้าง มาดูพร้อมกัน

เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักการว่า ต้องมี 3 ห่วง คือ การรู้จักพอประมาณ การมีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกันหรือแผนสำรอง และมี 2 เงื่อนไข คือ มีความรู้ และคุณธรรมที่ดี ซึ่งผู้ชำนาญด้านการลงทุนอธิบายว่าสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนในหุ้นได้ ดังนี้

1. การรู้จักพอประมาณในการลงทุน

การลงทุนในตลาดหุ้น ถ้าเริ่มด้วยความโลภจะทำให้ตัดสินใจผิดพลาดได้ง่าย การรู้จักพอประมาณจึงสำคัญ ควรเริ่มจากการทำแบบทดสอบประเมินตัวเอง ว่ายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน โดยต้องทำตามความเป็นจริง และลงทุนตามที่คู่มือแนะนำ เช่น หากมีประสบการณ์น้อยและไม่อยากเสี่ยงมาก ได้เงินปันผลตอบแทนพอประมาณก็เพียงพอแล้ว ควรเลือกหุ้นแนวปันผล และลงทุนแบบเน้นหุ้นดีที่พื้นฐานบริษัท จะทำให้ไม่ต้องกังวลใจกับสภาพเศรษฐกิจมากนัก

2. การมีเหตุผลในการซื้อขายหุ้น

การเล่นหุ้นมีทั้งแบบการดูตามจังหวะการซื้อขายระยะสั้นรายวัน หรือระยะยาวเป็นรายเดือนรายปี ซึ่งจะมีเทคนิคในการศึกษาจังหวะการซื้อขายไม่เหมือนกัน ผู้ที่ลงทุนจึงต้องจับหลักการของตัวเองให้ดี ไม่ควรซื้อขายตามที่มีกูรูแนะนำโดยไม่ไตร่ตรอง ส่วนผู้ที่ลงทุนในหุ้นแนวพื้นฐานหรือปันผล ก็ต้องศึกษาจากระบบบัญชี ที่มีตัวเลขสถิติย้อนหลังต่าง ๆ ให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารงานโปร่งใส มีแนวโน้มที่จะเติบโตได้ดีในอนาคต แม้จะมีผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ผันผวนบางช่วง ก็ต้องมั่นใจไม่ขายทิ้ง ทำให้เงินทุนที่ลงไปเสียหาย

3. มีแผนสำรองหรือการจัดพอร์ตที่เหมาะสม

การลงทุนในหุ้นประเภทใดเพียงอย่างเดียวจะเหมือนการเอาไข่ไก่ในในตะกร้าใบเดียวรวมกัน หากตะกร้าล้มคว่ำก็จะทำให้ไข่ไก่เสียหายหมด จึงควรวางแผนพอร์ตการลงทุนให้มีหุ้นในกลุ่มต่าง ๆ เช่น แนวอสังหาริมทรัพย์ แนวสุขภาพ แนวเทคโนโลยี กองทุนทองคำ ฯลฯ เป็นการลงทุนแบบผสมผสาน ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงได้ดีขึ้น ไม่ควรลงทุนมุ่งเน้นด้านเดียว เพราะแม้จะได้ผลลัพธ์ที่สูงช่วงตลาดเติบโต แต่หากเกิดภาวะวิกฤตก็อาจทำให้คุณสูญเงินทุนเกือบหมดได้ด้วยเช่นกัน

4. มีความรู้และคุณธรรม

การเล่นหุ้นเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองในการศึกษาหาความรู้ และไม่เชื่อในข่าวต่าง ๆ ง่าย ขณะเดียวกัน ก็ต้องไม่เป็นคนชี้แนะหรือปล่อยข่าวที่ไม่เป็นความจริงจนเกิดกระแสการซื้อขาย เพราะเป็นสิ่งที่ทำให้มีผู้เสียประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวได้ด้วย

จะเห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับการเล่นหุ้นเป็นสิ่งที่สามารถประยุกต์เข้ากันได้ หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านมีสติและมีเป้าหมายในการเล่นหุ้นที่ชัดเจนขึ้น

เศรษฐกิจพอเพียงกับการเล่นหุ้น